projekt:AC intercar - salon in servis za spec. in gosp. vozila
lokacija:ljubljana, slovenija
naročnik:AC intercar, Ljubljana
površina:5000,00 m2 (b)
avtorji:darko lečnik udia, milojka lečnik urbar udia, aljoša trebše udia
leto proj.:2001